Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от национално външно оценяване в VІІ клас за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми седмокасници, Уважаеми родители, Съгласно заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив, учениците в присъствието на родител или настойник, могат да се запознаят с проверената си изпитна работа от национално външно оценяване в края на VII клас за учебната 2021/2022 г. в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка […]

Read More

Приети ученици на първо класиране за І клас в ОУ“Виктория и Крикор Тютюнджян“

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, На 06.07.2022 г. в Арменския културен дом ще се проведе родителска среща от 18.00 часа за попълване на заявленията за записване в първи клас обсъждане на административни въпроси. Алим Юриевич Бишляга Ана-Мария Марчева Антъни Венциславов Иванов Борис Борисов Тодоров Борис Ивелинов Дончев Боян Ивелинов Дончев Виктор Антонов Недялков Виктор Симеонов […]

Read More

Заявления за учебна 2022-2023 година

Избираеми учебни часове – начален и прогимназиален етап Заявление за включване на ученик в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап Факултативни учебни часове – начален и прогимназиален етап Спортни дейности

Read More

Вячеслав Рупски от III Б клас – първи в своята възрастова група- златен медал от математическото състезание „Европейско кенгуру“

На 22 март 2022 година се проведе международното математическо състезание „Европейско кенгуру“. Вячеслав Рупски от III Б клас спечели златен медал- 95 точки, а Алек Гелгелян от IV a клас e със 77 точки, Станислав Мартев от II Б клас е със 75 точки.Европейско Кенгуру е най-масовото международно математическо състезание.Въпреки, че състезанието е международно, във всяка […]

Read More

Промяна на дневното разписание на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – Пловдив за 17.03.2022 г. (четвъртък) във връзка с провеждането на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021-2022 година

Във връзка с Графика за провеждане на националните състезания през учебната 2021- 2022 година, утвърден със Заповед № РД 09 1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката, Регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021-2022 г. и Заповед № РД 01-132/07.03.2022 г. на началника на РУО – Пловдив […]

Read More

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

На 17.03.2022 г. от 12:00 часа ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до VII клас в ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – Пловдив. Родителят (настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика) на желаещи да вземат участие в състезанието в срок до 02.03.2022 г. подава заявление (по образец) за участие и […]

Read More

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ I ДО VII КЛАС

Във връзка със заповед №РД-01-211/16.02.2022г. на д-р Сийка Димчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив и с решение на Областен оперативен щаб от 16.02.2022 г., Ви информираме, че от 21.02.2022 г.  се възстановява присъственият учебен процес за всички ученици от I до XII клас от училищата на територията на област Пловдив, съобразено с условията на […]

Read More

Организиране на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5., 6., 8., 9. и 11. клас за седмицата от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. за всички училища на територията на област Пловдив съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план

Уважаеми ученици, Уважаеми родители, Във връзка с решение на Областен оперативен щаб от 03.02.2022 г., взето с протокол №13, както и заповед №РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив, съгласувана с главния държавен здравен инспектор, се преустановява присъственото обучение и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5., 6., 8., […]

Read More