Честито успешно завършване, седмокласници!

Випуск 2022 годинаОбластният управител г-н Йордан Иванов връчи свидетелствата за завършено основно образование на специална церемония в Арменската апостолическа православна църква „Сурп Кеворк“, а седмокласниците получиха благословия за успешна реализация от духовния пастир на арменците в Пловдив отец Храч Мурадян!

Read More

Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература, математика и чужд език от национално външно оценяване в VІІ клас за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми седмокасници, Уважаеми родители, Съгласно заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив, учениците в присъствието на родител или настойник, могат да се запознаят с проверената си изпитна работа от национално външно оценяване в края на VII клас за учебната 2021/2022 г. в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка […]

Read More

Приети ученици на първо класиране за І клас в ОУ“Виктория и Крикор Тютюнджян“

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, На 06.07.2022 г. в Арменския културен дом ще се проведе родителска среща от 18.00 часа за попълване на заявленията за записване в първи клас обсъждане на административни въпроси. Алим Юриевич Бишляга Ана-Мария Марчева Антъни Венциславов Иванов Борис Борисов Тодоров Борис Ивелинов Дончев Боян Ивелинов Дончев Виктор Антонов Недялков Виктор Симеонов […]

Read More

Заявления за учебна 2022-2023 година

Избираеми учебни часове – начален и прогимназиален етап Заявление за включване на ученик в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап Факултативни учебни часове – начален и прогимназиален етап Спортни дейности

Read More

Вячеслав Рупски от III Б клас – първи в своята възрастова група- златен медал от математическото състезание „Европейско кенгуру“

На 22 март 2022 година се проведе международното математическо състезание „Европейско кенгуру“. Вячеслав Рупски от III Б клас спечели златен медал- 95 точки, а Алек Гелгелян от IV a клас e със 77 точки, Станислав Мартев от II Б клас е със 75 точки.Европейско Кенгуру е най-масовото международно математическо състезание.Въпреки, че състезанието е международно, във всяка […]

Read More

Промяна на дневното разписание на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – Пловдив за 17.03.2022 г. (четвъртък) във връзка с провеждането на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021-2022 година

Във връзка с Графика за провеждане на националните състезания през учебната 2021- 2022 година, утвърден със Заповед № РД 09 1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката, Регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021-2022 г. и Заповед № РД 01-132/07.03.2022 г. на началника на РУО – Пловдив […]

Read More

Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

На 17.03.2022 г. от 12:00 часа ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до VII клас в ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – Пловдив. Родителят (настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика) на желаещи да вземат участие в състезанието в срок до 02.03.2022 г. подава заявление (по образец) за участие и […]

Read More

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ОТНОСНО ПРЕМИНАВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ I ДО VII КЛАС

Във връзка със заповед №РД-01-211/16.02.2022г. на д-р Сийка Димчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив и с решение на Областен оперативен щаб от 16.02.2022 г., Ви информираме, че от 21.02.2022 г.  се възстановява присъственият учебен процес за всички ученици от I до XII клас от училищата на територията на област Пловдив, съобразено с условията на […]

Read More