Организиране на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5., 6., 8., 9. и 11. клас за седмицата от 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. за всички училища на територията на област Пловдив съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план

Уважаеми ученици, Уважаеми родители, Във връзка с решение на Областен оперативен щаб от 03.02.2022 г., взето с протокол №13, както и заповед №РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив, съгласувана с главния държавен здравен инспектор, се преустановява присъственото обучение и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5., 6., 8., […]

Read More

Организиране на обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 7.клас за седмицата от 07.02.2022 г. до 11.02.2022 г. за всички училища на територията на област Пловдив съгласно етап III от т.1.1.2.1 от Националния оперативен план

Уважаеми ученици, Уважаеми родители, Във връзка с решение на Областен оперативен щаб от 03.02.2022 г., взето с протокол №13, както и заповед №РД-01-156/03.02.2022 г. на директора на РЗИ – Пловдив, съгласувана с главния държавен здравен инспектор, се преустановява присъственото обучение и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 7. клас за […]

Read More

ВАЖНО! За всички ученици I-VII клас- Декларации за присъствен учебен процес

Съгласно заповед на министъра на здравеопазването учениците се допускат в училище със зелен сертификат или с тестване за COVID-19 веднъж седмично. ДЕКЛАРАЦИИ за съгласие се приемат непрекъснато. Учениците ще бъдат тествани в първия учебен ден от седмицата, когато дойдат на училище. Декларации може да изтеглите тук

Read More

Присъствен образователен процес за учениците от I – VII клас от 6.12.2021

З А П О В Е Д №  РД-10-143/ 03.12.2021 г., гр. Пловдив на основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО , Заповед № РД -01-991/02.12.2021 г. на МЗ и т.3 от  Заповед № РД 09-4813 от 03.12.2021 г. на МОН, до намаляване на 14-дневната заболеваемост в съответната община или отмяна на въведените със Заповедта на Министъра […]

Read More

Връщане към ротационна организация на учебния процес за учениците от V до VII клас

ГРАФИК НА РОТАЦИЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ОТ V-VII КЛАС ОТ ОУ „ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮТЮНДЖЯН“ ПЛОВДИВ СЕДМИЦА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ 1-7.12.2021 VIа, VIб Vа, VIIа, VIIб 8-14.12.2021 Vа, VIIа, VIIб VIа, VIб Присъственото обучение ще се провежда първа смяна с начало на учебните часове 8:00ч. Учениците задължително носят маски […]

Read More

Общински кръг на олимпиадата по математика

В изпълнение на заповед № РД 09-1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади, заповед № РД 09-2784/27.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания, изменена и допълнена със заповед № […]

Read More

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ V-VII КЛАС ! Осигуряване на бърз неинвазивен антигенен тест за Доказване на COVlD19

Уважаеми родители, За да бъде осигурен присъствен образователен процес, е необходимо да бъдат проучени нагласите на родителите и учениците от прогимназиален етап. Важно е да Ви информираме, че учениците могат да се върнат към присъствено обучение с двукратно тестване (понеделник и четвъртък) в седмицата. Валиден официален документ, че детето е преболедувало е COVID-19 преди по-малко […]

Read More

Възстановяване на присъственото обучение за учениците от I-IV клас от понеделник, 15.11.2021 г.

РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА НАЧАЛЕН ЕТАП ДВА ПЪТИ В СЕДМИЦАТА, В ДНИТЕ НА ТЕСТВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ: 0  час 8:00 до 8,45    ТЕСТВАНЕ И ЗАКУСКА          1 час 8:50 до 9:30                  2 час 9:50 до 10.30               3 час 10:40 до 11:20              4  час 11:25 до 12:05              5 час 12:10 до 12:50 6 час  12:55 […]

Read More