ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИТЕ ОТ АРМЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ ПО ПРОГРАМИРАНЕ

Община Пловдив, с подкрепата на Британския съвет и фондация Пловдив 2019, се включи в първия за България международен проект за въвеждане на компютърния инструмент Micro:bit. Устройството е въведено във Великобритания за всички ученици, а пилотни проекти за прилагането в учебния процес вече са реализирани във Финландия, Норвегия, Нидерландия, също и Унгария, Литва и Хърватия.

Едно от новаторските пловдивски училища е нашето, ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – Пловдив. Тук целенасочено и ефективно се използва ИКТ от учителите и учениците. От 16.02.2018 г. с учениците от четвъртите класове стартира курс на обучение „Въведение в програмирането“- целта на проекта е да се даде шанс на повече ученици от ранна възраст да започнат да програмират във вид на забавни занимания и игри.

В първата сесия преподавателят Артин Амуджиян, студент от ПУ „Паисий Хилендарски“, представи основополагащите характеристики на Micro: bit и неговата среда за кодиране. Устройството Micro: bit е джобен, програмируем компютър с размери 43 мм. х 52 мм.

То е образователно и техническо пособие, разработено от Би Би Си, което вече вдъхновява младите поколения на Обединеното кралство. Устройството дава възможност за усвояване на знания и умения от учениците, превръщайки ги от консуматори на дигитална информация в нейни дизайнери и творци, създаващи сами инструменти за подпомагане на учебния процес, за решаване на проблеми или просто за забавление.

Пособието Micro: bit може да бъде много интересно и полезно за развитие на логическото мислене на учениците. Неслучайно четвъртокласниците очакват с нетърпение извънкласните занимания всяка събота в компютърния кабинет на училището.Учениците с интерес усвояват работа с входни и изходни устройства с платката Micro: bit за създаване на успешни проекти, посредством итерации, условия и логики. Предстои да се запознаят с развитие на прости анимации и картинки на Micro: bit. Да научат как да моделират и използват micro: bit променливи. Устройството може да се използва за най-различни проекти, от създаване на роботи до музикални инструменти. Разполага с редица вградени функции- например 25 червени LED лампички за създаване на текстови съобщения; два бутона, които могат да бъдат програмирани и използвани за игри или управление на музикална плейлиста, може да се разпознае движение и да се отгатне посоката, в която човек се движи.

В края на обучението учениците ще изготвят презентации на проектите и ще бъдат обобщени резултатите.