ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА


Срокът за записване е до 14 септември. При получаване на потвърждение от страна на училището, мястото на детето е гарантирано в рамките на 5 дни, в които родителите могат да го запишат.

СВОБОДНИ МЕСТА


КласПаралелкаОписаниеБрой места Дата на
публикация
2А Общообразователна подготовка. Избираемият предмет в учебния план е арменски език. Факултативно изучаван предмет – арменски език. Паралелката е с целодневна организация на учебния ден. Няма 24.07.2023
2Б Общообразователна подготовка. Избираемият предмет в учебния план е околен свят – 3 часа седмично. Факултативно изучаван предмет – руски език. Паралелката е с целодневна организация на учебния ден. Няма 24.07.2023
3А Общообразователна подготовка. Избираемият предмет в учебния план е арменски език. Факултативно изучаван предмет – арменски език. Паралелката е с целодневна организация на учебния ден. 5 24.07.2023
3Б Общообразователна подготовка. Избираемият предмет в учебния план е човекът и обществото – 1,5 часа; човекът и природата – 1 час седмично. Факултативно изучаван предмет – руски език. Паралелката е с целодневна организация на учебния ден. 1 24.07.2023
4А Общообразователна подготовка. Избираемият предмет в учебния план е арменски език. Факултативно изучаван предмет – арменски език; вокална група. Няма 24.07.2023
4Б Общообразователна подготовка. Избираемият предмет в учебния план е човекът и обществото – 1,5 часа; човекът и природата – 1 час седмично. Факултативно изучаван предмет – руски език; вокална група. Няма 24.07.2023
5 А Общообразователна подготовка. Избираемите предмети в учебния план са: български език и литература – 1 час; математика – 1,5 часа седмично. Факултативно изучаван предмет – арменски език. ; изобразително и приложно изкуство. Спортни дейности – волейбол. 7 24.07.2023
5Б Общообразователна подготовка. Избираемите предмети в учебния план са: български език и литература – 1 час; математика – 1,5 часа седмично. ; изобразително и приложно изкуство. Спортни дейности – волейбол. 5 24.07.2023
6А Общообразователна подготовка. Избираемите предмети в учебния план са: български език и литература – 1,5 часа; математика – 1 час седмично. Факултативно изучаван предмет – арменски език. Спортни дейности – волейбол. 4 24.07.2023
6Б Общообразователна подготовка. Избираемите предмети в учебния план са: български език и литература – 1,5 часа; математика – 1 час седмично. Факултативно изучаван предмет – арменски език. Спортни дейности – волейбол. 4 24.07.2023
7А Общообразователна подготовка. Избираемите предмети в учебния план са: български език и литература – 1,5 часа; математика – 1,5 часа седмично. Факултативно изучаван предмет – арменски език. ; изобразително и приложно изкуство. Спортни дейности – волейбол. Няма 24.07.2023

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


удостоверение за раждане

здравно-профилактична карта

документ за завършен клас и удостоверение за преместване (за класовете след първи)

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ УЧИЛИЩЕТО НИ?

Във възрастта от пети до седми клас децата попадат в една нова за тях училищна среда – среда, която изисква повече самостоятелност, индивидуални и групови проекти, поемане на отговорност. Това е моментът, в който успехът вече започва да има реално значение за бъдещото развитие на учениците и изборите, които им предстои да направят. Благодарение на устойчивите знания, които учениците на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ получават, те преминават плавно и уверено в този нов етап от тяхното обучение. Знанията по задължителната подготовка се надграждат с допълнителни избираеми часове по български език и литература и математика. Комбинирано изучаване на изобразително изкуство, чужди езици и дигитални науки и изкуства 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ


Изучаване на два чужди езика – изучаване на английски език и единственото училище, в което се предлага факултативно изучаване на АРМЕНСКИ ЕЗИК

Училищна среда


Средата в Основно училище „Виктория и Крикор Тютюнджян” е устойчива, естетична и сигурна. Учители, ученици и родители я сътворяваме заедно. Комбинираме съвременни технологии и изкуство, за да създадем творческа атмосфера и уют (картини, арт инсталации, класическа музика) . Тук общуваме свободно и спокойно, осъзнато изразяваме себе си.

  1. Приветлива и модерна база
  2. Кетъринг, ориентиран към здравословна и висококачествена храна
  3. Изградено видео-наблюдение
  4. Пропускателен режим
  5. Осигурено медицинско обслужване с медицинска сестра