ЗАПИСВАНЕ


По всяко време на учебната година и след края ѝ до 14 септември. При получаване на потвърждение от страна на училището, мястото на детето е гарантирано в рамките на 5 дни, в които родителите могат да го запишат.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ


удостоверение за раждане

здравно-профилактична карта

документ за завършен клас и удостоверение за преместване (за класовете след първи)

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ УЧИЛИЩЕТО НИ?

Във възрастта от пети до седми клас децата попадат в една нова за тях училищна среда – среда, която изисква повече самостоятелност, индивидуални и групови проекти, поемане на отговорност. Това е моментът, в който успехът вече започва да има реално значение за бъдещото развитие на учениците и изборите, които им предстои да направят. Благодарение на устойчивите знания, които учениците на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ получават, те преминават плавно и уверено в този нов етап от тяхното обучение. Знанията по задължителната подготовка се надграждат с допълнителни избираеми часове по български език и литература и математика. Комбинирано изучаване на изобразително изкуство, чужди езици и дигитални науки и изкуства 

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ


Изучаване на два чужди езика – изучаване на английски език и единственото училище, в което се предлага факултативно изучаване на АРМЕНСКИ ЕЗИК

Училищна среда


Средата в Основно училище „Виктория и Крикор Тютюнджян” е устойчива, естетична и сигурна. Учители, ученици и родители я сътворяваме заедно. Комбинираме съвременни технологии и изкуство, за да създадем творческа атмосфера и уют (картини, арт инсталации, класическа музика) . Тук общуваме свободно и спокойно, осъзнато изразяваме себе си.

  1. Приветлива и модерна база
  2. Кетърниг, ориентиран към здравословна и висококачествена храна
  3. Изградено видео-наблюдение
  4. Пропускателен режим
  5. Осигурено медицинско обслужване с медицинска сестра