на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – гр. Пловдив за учебната 2023/2024

ПЪРВИ КЛАС ЗП – 35мин. часПЪРВИ КЛАС – ЗАНИМАНИЯ В ЦОУД
I час08:00 – 8:35I час12:20 – 12:55
II час08:45 – 09:20II час13:20 – 13:55
III час09:40 – 10:15III час14:15 – 14:50
IV час10:25 – 11:00IV час15:20 – 15:55
V час11:10 – 11:45V час16:10 – 16:45
  VI час16:55 – 17:30
ВТОРИ КЛАС ЗП – 35 мин. часВТОРИ КЛАС – ЗАНИМАНИЯ В ЦОУД
I час07:45 – 08:20I час12:20 – 12:55
II час08:35 – 09:10II час13:20 – 13:55
III час09:35 – 10:10III час14:15 – 14:50
IV час10:25 – 11:00IV час15:20 – 15:55
V час11:10 – 11:45V час16:10 – 16:45
  VI час16:55 – 17:30
ТРЕТИ КЛАС ЗП – 40 мин. часТРЕТИ КЛАС – ЗАНИМАНИЯ В ЦОУД
I час07:45 – 08:25I час12:50 – 13:30
II час08:35 – 09:15II час13:50 – 14:30
III час09:35 – 10:15III час14:40 – 15:20
IV час10:25 – 11:05IV час15:40 – 16:20
V час11:10 – 11:50V час16:30 – 17:10
VI час11:55 – 12:35VI час17:20 – 18:00
ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЗП – 40 мин. час Първа смянаЧЕТВЪРТИ КЛАС Занимания в ЦОУД Втора смяна
I час07:45 – 08:25I час12:50 – 13:30
II час08:35 – 09:15II час13:50 – 14:30
III час09:35 – 10:15III час14:40 – 15:20
IV час10:25 – 11:05IV час15:40 – 16:20
V час11:10 – 11:50V час16:30 – 17:10
VI час11:55 – 12:35VI час17:20 – 18:00
ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЗП – 40 мин. час Втора смянаЧЕТВЪРТИ КЛАС Занимания в ЦОУД Първа смяна
0 час12:40 – 13:20I час07:45 – 08:25
I час13:30 – 14:10II час08:35 – 09:15
II час14:20 – 15:00III час09:35 – 10:15
III час15:10 – 15:50IV час10:25 – 11:05
IV час16:10 – 16:50V час11:10 – 11:50
V час16:55 – 17:35VI час11:55 – 12:35
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ПЪРВА СМЯНАПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ВТОРА СМЯНА
I час07:45 – 08:250 час12:40 – 13:20
II час08:35 – 09:15I час13:30 – 14:10
III час09:35 – 10:15II час14:20 – 15:00
IV час10:25 – 11:05III час15:10 – 15:50
V час11:10 – 11:50IV час16:10 – 16:50
VI час11:55 – 12:35V час16:55 – 17:35
VII час12:40 – 13:20VI час17:40 – 18:20