на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – гр. Пловдив за учебната 2022/2023

 ПЪРВИ КЛАС ЗП – 35мин. час ПЪРВИ КЛАС – ЗАНИМАНИЯ В ЦОУД
I час08:00 – 8:35I час12:20 – 12:55
II час08:50 – 09:25II час13:05 – 13:40
III час09:50 – 10:25III час14:05 – 14:40
IV час10:40 – 11:15IV час15:00 – 15:35
V час11:30 – 12:05V час15:55 – 16:30
  VI час16:45 – 17:20
 ВТОРИ КЛАС ЗП – 35мин. час ВТОРИ КЛАС – ЗАНИМАНИЯ В ЦОУД
I час08:00 – 8:35I час12:20 – 12:55
II час08:50 – 09:25II час13:05 – 13:40
III час09:50 – 10:25III час14:05 – 14:40
IV час10:40 – 11:15IV час15:00 – 15:35
V час11:30 – 12:05V час15:55 – 16:30
  VI час16:45 – 17:20
 ТРЕТИ КЛАС ЗП – 35мин. час ТРЕТИ КЛАС – ЗАНИМАНИЯ В ЦОУД
I час08:00 – 08:40I час12:50 – 13:30
II час08:50 – 09:30II час13:55 – 14:35
III час09:50 – 10:30III час14:45 – 15:25
IV час10:40 – 11:20IV час15:45 – 16:25
V час11:25 – 12:05V час16:35 – 17:15
VI час12:10 – 12:50VI час17:20 – 18:00
 ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЗП – 40 мин. час Първа смяна ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЗАНИМАНИЯ В ЦОУД Втора смяна
I час08:00 – 08:40I час12:50 – 13:30
II час08:50 – 09:30II час13:55 – 14:35
III час09:50 – 10:30III час14:45 – 15:25
IV час10:40 – 11:20IV час15:45 – 16:25
V час11:25 – 12:05V час16:35 – 17:15
VI час12:10 – 12:50VI час17:20 – 18:00
 ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЗП – 40 мин. час Втора смяна ЧЕТВЪРТИ КЛАС ЗАНИМАНИЯ В ЦОУД Първа смяна
0 час12:40 – 13:20I час07:45 – 08:25
I час13:30 – 14:10II час08:35 – 09:15
II час14:20 – 15:00III час09:25 – 10:05
III час15:20 – 16:00IV час10:25 – 11:05
IV час16:10 – 16:50V час11:10 – 11:50
V час16:55 – 17:35VI час11:55 – 12:35
ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ПЪРВА СМЯНА ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП – ВТОРА СМЯНА
I час08:00 – 08:400 час12:40 – 13:20
II час08:50 – 09:30 I час 13:30 – 14:10
III час09:50 – 10:30 II час 14:20 – 15:00
IV час10:40 – 11:20 III час 15:10 – 15:50
V час11:25 – 12:05 IV час 16:10 – 16:50
VI час12:10 – 12:50 V час 16:55 – 17:35
VII час12:55 – 13:35 VI час 17:40 – 18:20