Тема на обучениетоПърва долекарска помощ – Второ Ниво
Място на провеждане ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“
Период на провеждане17-18 май 2024
Продължителност12 академични часа
Наименование на обучителната организацияАкадемия Първа Помощ
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие20
Тема на обучениетоМетодика на обучението по безопасност на движението
Форма на провежданеДистанционна форма
Период на провеждане01.04.2024-14.04.2024
Продължителност32 академични часа
Наименование на обучителната организация ЕООД Дидаско Груп и Русенски университет „Ангел Кънчев“
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие10
Тема на обучениетоОбучение на учители за работа с дигиталните ресурси и внедрената ЕЕПОУС – платформа за образователни услуги и съдържание, с цел въвеждане на иновативни методи на преподаване чрез съвременни ИКТ.
Място на провежданехотел Камелия, к.к. Пампорово
Период на провеждане18-21 ноември 2023
Продължителност32 академични часа
Наименование на обучителната организация Институт за човешки ресурси ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие20
Тема на обучениетоАктивно учене. Учене чрез сътрудничество, проектно учене, проблемно-базирано обучение.
Място на провежданеОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“
Период на провеждане19 май 2023
Продължителност16 академични часа
Наименование на обучителната организацияИнститут за човешки ресурси ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие20
Тема на обучениетоПоведенчески нарушения и проблемно поведение. Подходи за справяне с проблемното поведение.
Място на провежданеОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“
Период на провеждане17 март 2023
Продължителност2 академични часа
Наименование на обучителната организацияВътрешноквалификационно обучение
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие10
Тема на обучението Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда.
Място на провежданеОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“
Период на провеждане17-18 декември 2022
Продължителност16 академични часа
Наименование на обучителната организацияИнститут за човешки ресурси ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие20
Тема на обучениетоМетодика на обучението по БДП
Място на провежданеОнлайн
Период на провеждане5-9 Октомври 2022
Продължителност32 академични часа
Наименование на обучителната организацияЕООД Дидаско Груп и Русенски университет „Ангел Кънчев“
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие2
Тема на обучениетоСъздаване на електронно учебно съдържание. Вмъкване на елементи, анимации и озвучаване на презентации (напреднали).
Място на провежданеОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“
Период на провеждане18-19 май 2022
Продължителност16 академични часа
Наименование на обучителната организацияИнститут за човешки ресурси ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие20