Тема на обучениетоАктивно учене. Учене чрез сътрудничество, проектно учене, проблемно-базирано обучение.
Място на провежданеОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“
Период на провеждане19 май
Продължителност16 академични часа
Наименование на обучителната организация Институт за човешки ресурси ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие20
Тема на обучениетоПоведенчески нарушения и проблемно поведение. Подходи за справяне с проблемното поведение.
Място на провежданеОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“
Период на провеждане17 март
Продължителност2 академични часа
Наименование на обучителната организацияВътрешноквалификационно обучение
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие10
Тема на обучението Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда.
Място на провежданеОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“
Период на провеждане17-18 декември
Продължителност16 академични часа
Наименование на обучителната организацияИнститут за човешки ресурси ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие20
Тема на обучениетоСъздаване на електронно учебно съдържание. Вмъкване на елементи, анимации и озвучаване на презентации (напреднали).
Място на провежданеОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“
Период на провеждане18-19 май 2022
Продължителност16 академични часа
Наименование на обучителната организацияИнститут за човешки ресурси ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие20
Тема на обучениетоМетодика на обучението по БДП
Място на провежданеОнлайн
Период на провеждане5-9 Октомври 2022
Продължителност32 академични часа
Наименование на обучителната организацияЕООД Дидаско Груп и Русенски университет „Ангел Кънчев“
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие2