Тема на обучението Усвояване на техники за справяне с агресията в училищна среда.
Място на провежданеОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“
Период на провеждане17-18 декември
Продължителност16 академични часа
Наименование на обучителната организацияИнститут за човешки ресурси ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие20
Тема на обучениетоСъздаване на електронно учебно съдържание. Вмъкване на елементи, анимации и озвучаване на презентации (напреднали).
Място на провежданеОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“
Период на провеждане18-19 май 2022
Продължителност16 академични часа
Наименование на обучителната организацияИнститут за човешки ресурси ООД
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие20
Тема на обучениетоМетодика на обучението по БДП
Място на провежданеОнлайн
Период на провеждане5-9 Октомври 2022
Продължителност32 академични часа
Наименование на обучителната организацияЕООД Дидаско Груп и Русенски университет „Ангел Кънчев“
Брой на педагогическите специалисти, заявили желание за участие2