Необходими документи за преминаване в електронно обучение от разстояние:

1.  По медицински причини, свързани с ученик

Заявление от родител
Декларация от родител

2.  По медицински причини, свързани с член на семейството

Заявление от родител
Декларация от родител

3.  По избор на ученика или родителя с разрешение на Началника на РУО

Заявление от родител
Декларация от родител


Заявление за отсъствие до 3 дни

Заявление за отсъствие до 7 дни

Заявление за записване на ученик

Заявление за освобождаване от ФВС

4. Декларация за присъствен учебен процес

Декларация