През учебната 2013 – 2014 година по ПРОЕКТ УСПЕХ в училището работиха 4 групи, а през учебната 2014/2015 – 6 групи.

BG 051РО001 – 4.2.05
«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»

Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х )

2013 – 2014 учебна година

Ателие „Пленер – нарисувай света около нас“, с ръководител Стоянка Коджаманова
Клуб „Гол след гол“, с ръководител Елена Хаджийска
Клуб „Аз празнувам и опознавам ценностите на моя народ и моето семейство“, с ръководител Димана Димитрова
Клуб „Аз танцувам“, с ръководител Ануш Тахмизян

2014 – 2015 учебна година

Ателие „Пленер – нарисувай света около нас“, с ръководител Стоянка Коджаманова
Клуб „Гол след гол“, с ръководител Елена Хаджийска
Клуб „Аз празнувам и опознавам ценностите на моя народ и моето семейство“, с ръководител Димана Димитрова
Клуб „Аз танцувам“, с ръководител Ануш Тахмизян
Клуб „Усмивки“, с ръководител Елиз Гагосян
Клуб „Историята на моето селище“, с ръководител Теодора Цанкова
DSCF4893DSCF4794 DSCF4797 DSCF4799 DSCF4801 DSCF4804 DSCF4806 DSCF4810 DSCF4813 DSCF4815 DSCF4817 DSCF4819 DSCF4821 DSCF4823 DSCF4825 DSCF4827 DSCF4829 DSCF4831 DSCF4833 DSCF4835 DSCF4837 DSCF4839 DSCF4841 DSCF4843 DSCF4845 DSCF4848 DSCF4852 DSCF4854 DSCF4857 DSCF4859 DSCF4861 DSCF4863 DSCF4865 DSCF4867 DSCF4870 DSCF4874 DSCF4876 DSCF4878 DSCF4890 DSCF4897 DSCF4903 DSCF4906 DSCF4908 DSCF4910 DSCF4912 DSCF4914 DSCF4964 DSCF4967