В ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ НЯМА избирателни секции, разкрити по реда и при условията на Изборния кодекс, за втори тур на изборите. За учениците от училището не се отнася заповед №РД09-3470/31.10.2023 г. на министъра на образованието и науката относно определяне на 06.11.2023 г. (понеделник) за неучебен ден . Учебният процес ще бъде без промяна, по утвърдения график.