УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Дните от 29.10.2022 г. до 01.11.2022 г. включително, са определени за есенна ваканция със Заповед № РД09-4066/30.08.2022 г. на министъра на МОН.
Учебните занятия се възстановяват от 02.11.2022 г. в следните учебни смени:

Начален етап- първа смяна с начало на учебните занятия- 8:00 часа;

Прогимназиален етап- втора смяна с начало на учебните часове-13:30 часа