УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че за предстоящата учебна 2024/2025 година ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ ще кандидатства за финансиране по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул 1. – „Изкуства“ и Модул 2. – „Спорт“ на Министерство на образованието и науката. В тази връзка и при получено финансиране ще бъдат сформирани следните групи от съответните специалисти:

Музикално изкуство – I – IV клас
Изящни и приложни изкуства – V – VII клас
Хандбал- V – VII клас – девойки;

Желаещите кандидати могат да подадат документи в канцеларията на училището от 9.00 до 17.00 часа или на e-mail: info-1690143@edu.mon.bg в срок до 06.06.2024г.

ОТ УЧИЛИЩНОТО РЪКОВОДСТВО