Неучебни и неприсъствени дни за всички ученици от  I-VII клас в ОУ“Виктория и Крикор Тютюнджян“, както и за педагогически и непедагогически персонал:

  • 30 Април (петък) – Официален почивен ден – Разпети Петък.
  • 1 Май (събота)  Ден на труда и на международната работническа солидарност – Официален национален празник.
  • 2 май (неделя) – Великден
  • 3 май (понеделник) – официален почивен ден
  • 4 май (вторник) – официален почивен ден
  • 6 май/ четвъртък/-Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия;
  • 19 май – ДЗИ по БЕЛ
  • 21 май – втори ДЗИ
  • 25 май – неучебен, но присъствен за училищни, просветни и културни дейности

Във връзка със заповед Заповед № РД-09-1028/29.04.2021г на Министъра на образованието и науката,   присъственият учебен процес е по график:

  • 1. Присъствен учебен процес за учениците от V  до VII клас :

а/ на 05.05.2021г и 07.05.2021г- присъствено се обучават учениците от V клас

б/ от 10.05.2021г до 14.05.2021г- присъствено се обучават учениците от V и VI клас

в/ от 17.05.2021г до 28.05.2021г – присъствено се обучават учениците от VI и VII клас

2. За целия период присъствено се обучават  учениците от I- IV клас