ГРАФИК НА РОТАЦИЯ НА ПАРАЛЕЛКИТЕ ОТ V-VII КЛАС ОТ
ОУ „ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮТЮНДЖЯН“ ПЛОВДИВ

СЕДМИЦА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ
1-7.12.2021 VIа, VIб Vа, VIIа, VIIб
8-14.12.2021 Vа, VIIа, VIIб VIа, VIб

Присъственото обучение ще се провежда първа смяна с начало на учебните часове 8:00ч. Учениците задължително носят маски в сградата на училището

Учениците I-IV клас продължават да се обучават присъствено с тестване в понеделник и четвъртък.