Избираеми учебни часове – начален етап

Заявление за включване на ученик в група за целодневна организация на учебния ден в начален етап https://forms.gle/GeTGym54ZxqxVk757

Избираеми учебни часове – прогимназиален етап

Факултативни учебни часове

Спортни дейности