Клас Дата Ден Час Място
08.09.23 Петък 17:30 Класна стая-
Малка
сграда
08.09 .23 Петък 17:30 Класна стая
Малка
сграда
07.09.23 Четвъртък 18:00 Стая 14
Първи етаж
08.09.23 Петък 17:30 Стая 14
Първи етаж
08.09.23 Петък 17:30 Стая 12
Първи етаж
08.09.23 Петък 17:30 Стая 15
Първи етаж
11.09.23 Понеделник 17:30 Стая 23
Втори етаж
11.09.23 Понеделник 17:30 Стая 13
Първи етаж
12.09.23 Вторник 17:30 Стая 25
Втори етаж
12.09.23 Вторник 17:30 Стая 21
Втори етаж
12.09.23 Вторник 17:30 Стая 23
Втори етаж
12.09.23 Вторник 17:30 Стая 24
Втори етаж
12.09.23 Вторник 17:30 Стая 22
Втори етаж