ВХОДЯЩ НОМЕР
ЧР-02—253/25.01.2024
ЧР-02-223/22.01.2024
ЧР-02-227/24.01.2024
ЧР-02-220/22.01.2024

НЯМАМЕ класирани кандидати за позицията учител по история и география.

С уважение към всички, проявили интерес към обявеното свободно място!

От комисията