1. Във връзка с положителна резолюция от министъра на образованието и науката на доклад на началника на РУО – Пловдив и предложение на РЗИ – Пловдив, за периода от 24.01.2022 г. до 28.01.2022 г. се преустановява присъственият образователен процес и се организира обучение от разстояние в електронна среда за учениците от 5, 6 клас
  2.  Учениците от 1, 2, 3, 4 и 7 клас продължават да се обучават присъствено първя смяна.Начало на тестването за учениците е: 8:00 часа в понеделник. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.

Графикът на часовете за всички класове за понеделник се променя, както следва:

Тестване и дезинфекция от 8:00 до 8:45

1 час 8:50 до 9, 30
2 час 9:50 до 10:30
3 час 10:40 до 11:20
4 час 11:25 до 12:05
5 час 12:10 до 12:45
6 час 12:50 до 13:20

         ГЦОУД

І час          12:50 – 13:30
ІІ час         13:30 – 14:10
ІІІ час        14:10 – 14:50
ІV час        15:00 – 15:40
V час         16:00 – 16:40
VІ час        16:50 – 17:30

         

ГРАФИК НА ЧАСОВЕТЕ в ОРЕС ЗА ДЕН ПОНЕДЕЛНИК-V-VI клас
1 ч. 8:50 – 9:20
2 ч. 9:50 – 10:20
3 ч. 10:40 – 11:10
4 ч. 11:25 – 11:55
5 ч. 12:10 – 12:40
6 ч. 12:55 – 13:25