На 01.02.2022 г. учениците от ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ са в междусрочна ваканция, съгласно заповед № РД-09-1804/31.08.2021Г. на министъра на МОН;

Дните: 31.01.2022г. и от 02.02.2022г. до 04.02.2022г. са определени като неучебни, съгласно  заповед № РД -09-1474/24.01.2022г. на министъра на МОН

Присъствените учебни занятия се възстановяват на 07 февруари 2022 година.

Първа смяна имат задължителни учебни занятия учениците от I-II – III -V- VI- VII клас.
Начало на тестването за учениците е: 8:00 часа в понеделник. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.
Втора смяна имат учебни занятия учениците от IV клас. Начало на тестването 13:30 часа.