Във връзка със заповед №РД-01-211/16.02.2022г. на д-р Сийка Димчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив и с решение на Областен оперативен щаб от 16.02.2022 г., Ви информираме, че от 21.02.2022 г.  се възстановява присъственият учебен процес за всички ученици от I до XII клас от училищата на територията на област Пловдив, съобразено с условията на т.4 от утвърдените със заповед № РД09-4756/30.11.2022 г., изм. със заповед №РД09-4814/03.12.2022 г., изм. със заповед №РД09-4982/14.12.2022 г., Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и ЦСОП.

Запазва се последователността на часовете по утвърденото седмично разписание за първа смяна за всички класове от първи до трети клас и класовете от  прогимназиален етап с начало на тестването на учениците с бързи неинвазивни тестове от 8:00 часа..

Учебните занятия с учениците от IV клас  ще се провеждат втора смяна от 13:30 часа с тестване.

Първа смяна учебни занятия има ГЦОУД IV клас  с тестване от 8:00 часа.