На 17.03.2022 г. от 12:00 часа ще се проведе Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до VII клас в ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – Пловдив.

Родителят (настойникът, попечителят, носещ отговорност за ученика) на желаещи да вземат участие в състезанието в срок до 02.03.2022 г. подава заявление (по образец) за участие и декларация за информираност и съгласие (по образец) до директора на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – Пловдив.

Приложение:

  1. Заявление за участие в Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“;  Декларация за информираност и съгласие. ( тук )
  2. Регламент на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.(тук)