Във връзка с Графика за провеждане на националните състезания през учебната 2021- 2022 година, утвърден със Заповед № РД 09 1883/02.09.2021 г. на министъра на образованието и науката, Регламента за организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2021-2022 г. и Заповед № РД 01-132/07.03.2022 г. на началника на РУО – Пловдив на 17.03.2022 г.от 12:00 часа в ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян“ – Пловдив ще се проведе Националното състезание „Европейско кенгуру“ за ученици от I до VII клас

На 17.03.2022 г. /четвъртък/ учебните часове ще се провеждат с намалена продължителност, както следва:

– 30 минути за учениците от I, II, III, IV клас;

 – 35 минути за учениците от V, VI, VII клас.

Разписание на часовете за учениците от I, II, III, IV клас

Час Продължителност

1. 08:00 – 08:30
2. 08:35 – 09:05
3. 09:25 – 09:55
4. 10:00 – 10:25
5. 10:30 – 10:55
6. 11:00 – 11:25

Разписание на часовете за учениците от V, VI, VII клас

Час Продължителност

1. 14:00 – 14:35
2. 14:45 – 15:20
3. 15:30 – 16:05
4. 16:25 – 17:00
5. 17:05 – 17:40
6. 17:45 – 18:20