Общинският кръг на Националната олимпиада по български език и литература за учениците от V до VII клас ще се проведе на 19.01.2024 г. от 10.00 ч. стая 22 в сградата на ОУ „Виктория и Крикор Тютюнджян”. Учениците трябва да заемат местата си в 9:45 часа.

Пожелаваме успех на участниците!