ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВИКТОРИЯ И КРИКОР ТЮТЮНДЖЯН“- ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА УЧЕНИЧЕСКИ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС В ЧЕСТ НА 190-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА АРМЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ В ПЛОВДИВ НА ТЕМА:

,,КОЛКОТО ДЕЦА, ТОЛКОВА ИМЕНА – ИСТОРИЯТА НА МОЕТО ИМЕ“


СРОК ЗА УЧАСТИЕ – Не по-късно от 30.04.2024 г.

Творбите да бъдат изпратени в електронен вид като прикачен файл, придружени с попълнена декларация за информирано съгласие за участие на имейл: konkurs@tutunjian.bg

Регламент за участие

Декларация за информирано родителско съгласие